83-7160-261-8.jpg
WITAMINY
Jan Gawęcki (red.)
ISBN 83-7160-261-8,  
Wyd. 2,
2002,
pages: 106,

Topic: Food Science and Nutrition
Price: 15.00 PLN

Książka poświęcona witaminom, które są najbardziej wrażliwymi składnikami naszego pożywienia. Główny akcent położono w niej na sprawy zachowania wartości witaminowej produktów i potraw. Współczesna wiedza o poszczególnych witaminach, choć niepełna, jest tak rozległa, że szczegółowe jej przedstawienie przekraczałoby wielokrotnie ramy niniejszej publikacji. Dlatego, charakteryzując budowę chemiczną witamin oraz ich właściwości i znaczenie dla organizmu człowieka, autorzy starali się ująć rzecz całościowo, zwracając uwagę na powiązania i interakcje między różnymi witaminami. W końcowym rozdziale autorzy spróbowali wyjaśnić najczęściej występujące wątpliwości i kontrowersje, stosując formułę pytań i odpowiedzi.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie