83-7160-212-X.jpg
PRZYRZąDY, UCHWYTY I SPRAWDZIANY SPECJALNE W PRZEMYśLE DRZEWNYM
Wojciech Kien
ISBN 83-7160-212-X,  
Wyd. 2,
2000,
pages: 172,

Topic: Wood Technology
Price: 4.00 PLN

Książka jest rzadkim na naszym rynku wydawniczym opracowaniem na temat przyrządów, uchwytów i sprawdzianów specjalnych, słowem, pomocy warsztatowych umożliwiających proces wytwarzania. Przyrządy, uchwyty i sprawdziany... stanową znakomitą pomoc dla studentów, dyplomantów wykonujących prace projektowo-konstrukcyjne, konstruktorów oprzyrządowania w zakładach przemysłu drzewnego.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie