83-7160-201-4.jpg
OBRãBKA I OBRABIARKI DO DREWNA NAPęDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE W OBRABIARKACH DO DREWNA
Stanisław Kruś
ISBN 83-7160-201-4,  
Wyd. 2,
2000,
pages: 74,

Topic: Wood Technology
Price: 4.00 PLN

Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu napędów i sterowania pneumatycznego, czyli zasady budowy oraz działania elementów pneumatycznych ogólnego przeznaczenia, zasady projektowania prostych układów pneumatycznych umożliwiających realizację określonych funkcji, a także obliczenia poszczególnych elementów pod kątem ich prawidłowego doboru w układzie. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów, ale może być przydatne dla zainteresowanych tą problematyką inżynierów zatrudnionych w przemyśle drzewnym.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie