83-7160-420-3.jpg
FORTYFIKACJE W PRZESTRZENI MIASTA
Agnieszka Wilkaniec, Marcin Wichrowski (red.)
ISBN 83-7160-420-3,  
Wyd. 1,
2006,
pages: 236,
monographs
Topic: Others
Price: 13.50 PLN

Przedmiotem książki jest ukazanie w ujęciu historycznym roli, jaką spełniały obiekty i zespoły fortyfikacyjne w kształtowaniu się przestrzeni miejskiej, ich funkcjonowania w tej przestrzeni oraz wpływu na życie mieszkańców miast. Celem opracowania jest również dyskusja nad miejscem, jakie powinny zajmować zachowane obiekty fortyfikacyjne oraz relikty dzieł obronnych we współczesnych aglomeracjach. Istotnym zamierzeniem autorów było ukazanie problemów związanych z ochroną i konserwacją fortyfikacji będących częścią tkanki miejskiej, a także poszukiwanie nowych funkcji zabytkowych obiektów obronnych oraz możliwości ich adaptacji w świetle kierunków rozwoju nowoczesnych miast.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie