978-83-7160-478-2.jpg
REGIONALNE ZRãŬNICOWANIE PRODUKCJI ROLNICZYCH SUROWCãW ZWIERZęCYCH I ICH PRZETWãRSTWA
Feliks Wysocki, Robert Waloch
ISBN 978-83-7160-478-2,  
Wyd. 1,
2007,
pages: 206,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

Naturalną cechą gospodarki żywnościowej jest jej zróżnicowanie przestrzenne. Dlatego jednym z problemów badawczych agrobiznesu stała się ocena przestrzennego zróżnicowania gospodarki żywnościowej, w tym produkcji i przetwórstwa surowców zwierzęcych. Poznanie dysproporcji w rozmieszczeniu bazy surowcowej i przetwórstwa surowców ma wymiar praktyczny: może być wykorzystane do formułowania celów i kierunków rozwoju sektora rolno-spożywczego. W zróżnicowaniu przestrzennym rolnictwa i przemysłu związanego z przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego tkwi nadal duży potencjał, którego racjonalne wykorzystanie może zwiększyć konkurencyjność poszczególnych regionów i branż.
W książce oceniono zróżnicowanie przestrzenne produkcji rolniczych surowców pochodzenia zwierzęcego oraz ich przetwórstwa w przekroju województw w Polsce. Zanalizowano także regionalne dostosowanie produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego (wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, mięsa drobiowego, mleka i jaj) do ich pierwotnego przetwórstwa. Książka może być przydatna doktorantom i pracownikom naukowym oraz praktykom gospodarczym zajmującym się problematyką programowania rozwoju regionalnego.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie