978-83-7160-647-2.jpg
TECHNIKA ROLNICZA. ŚRODKI TECHNICZNE I ENERGETYCZNE
Zbigniew Błaszkiewicz
ISBN 978-83-7160-647-2,  
Wyd. I,
2012,
pages: 430,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 39.00 PLN

W podręczniku przedstawiono wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych, budowy i zastosowania urządzeń technicznych oraz środków energetycznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej i rolno-spożywczej oraz ochronie środowiska z uwzględnieniem wymagań agrotechnicznych i ekologicznych, ważnych dla zrównoważonego rozwoju otoczenia pozamiejskiego. Zamieszczono podstawy budowy i działania części maszyn mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i automatycznych stosowanych w urządzeniach, maszynach i ciągnikach oraz w technologiach uzyskiwania, przetwarzania i przechowywania materiałów biologicznych. Omówiono zagadnienia bioinżynierii uzyskiwania mleka, przygotowania i zadawania pasz oraz informatyzacji, automatyzacji i robotyzacji w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Przedstawiono opis budowy, obsługi i zastosowania urządzeń, silników i ciągników przeznaczonych do otrzymywania i przetwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej z konwencjonalnych i odnawialnych nośników energii.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie