978-83-7160-920-6.jpg
WETERYNARYJNA OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO POD REDAKCJą PRZEMYSłAWA RACEWICZA
Grażyna Czyżak-Runowska, Mariusz Felsmann, Michał Majewski, Przemysław Racewicz
ISBN 978-83-7160-920-6,  
I,
2019,
pages: 391,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 60.00 PLN

Czy istnieje podręcznik dla studentów zupełnie inny niż wszystkie? Teraz już tak!

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z przyjemnością informuje o najnowszym osiągnięciu wydawniczym – opublikowaniu innowacyjnego podręcznika dla studentów weterynarii i dziedzin pokrewnych pt. „Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego” pod redakcją dra Przemysława Racewicza. Przyjazna forma interaktywnego e-booka sprawia, że jest to prawdziwe novum wśród publikacji naukowych. Podręcznik zawiera wiele niespodzianek – wystarczy kliknąć, aby obejrzeć film, przejść z poziomu wykresu do któregoś z podrozdziałów z objaśnieniami czy wyświetlić akt prawny, o którym jest mowa w tekście.

Podręcznik jest dystrybuowany wyłącznie w formie elektronicznej, dostępny między innymi w serwisie ibuk.pl

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie