83-7160-281-2.jpg
OWADY UŻYTKOWE. MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ
Zdzisław Wilkaniec (red.)
ISBN 83-7160-281-2  
Wyd. 1
2002
s. 143

Dział: Hodowla i Biologia Zwierząt
Cena: 4.00 zł

koszykDo koszyka

Materiały do ćwiczeń są pierwszym polskim współczesnym przewodnikiem z nauczania przedmiotu Owady użytkowe, obejmującym zagadnienia dotyczące pszczół miodnych, trzmieli, pszczół samotniczych oraz jedwabnika morwowego. W opracowaniu uwzględniono dziko żyjące owady pszczołowate, powszechnie mało znane, a w podręcznikach pszczelarskich traktowane na ogół marginesowo. Również po raz pierwszy wprowadzono praktyczne ćwiczenia z żywienia pszczół pokarmami węglowodano-białkowymi. Materiały do ćwiczeń zostały opracowane z dużym znawstwem zagadnienia i w sposób nie szablonowy przez wielu specjalistów zajmujących się owadami użytkowymi, doświadczonych dydaktyków z pięciu ośrodków akademickich i instytutu badawczego. Mogą być wykorzystane w ramach ćwiczeń z przedmiotów Pszczelnictwo, Hodowla owadów użytkowych, Owady pożyteczne oraz pokrewnych dyscyplin. Mogą posługiwać się nimi także nauczyciele biologii w technikach rolniczych, ogrodniczych i pszczelarskich. Książka ta jest przydatna również dla osób zajmujących się hodowlą pszczół i jedwabników.