83-7160-030-5.jpg
EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ DO NAWOŻENIA MINERALNEGO
Tadeusz Sęk, Jacek Przybył
ISBN 83-7160-030-5  
Wyd. 1
1996
s. 96

Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 1.50 zł

koszykDo koszyka

W książce omówiono ważniejsze nawozy mineralne, właściwości fizyczno-mechaniczne oraz zasady mieszania stałych nawozów mineralnych, sposoby stosowania nawozów, terminy agrotechniczne wysiewu i dawki nawozów mineralnych, zasady przykrywania nawozów i mieszania ich z glebą, transport, magazynowanie oraz przechowywanie nawozów mineralnych i wapna nawozowego, przygotowywanie nawozów mineralnych do wysiewu, maszyny do rozsiewania nawozów mineralnych i wapna nawozowego, zasady organizacji pracy przy nawożeniu mineralnym.