83-7160-144-1.jpg
SADOWNICTWO
Tadeusz Hołubowicz
ISBN 83-7160-144-1  
Wyd. 2
1999
s. 420

Dział: Ogrodnictwo
Cena: 17.00 zł

koszykDo koszyka

W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia z dzie­dziny sadownictwa, m.in. metody rozmnażania roślin sadow­niczych, gatunki i odmiany drzew oraz krzewów owo­co­wych, warunki klimatyczno-glebowe i ekonomiczne dla roz­woju sadownictwa, pielęgnację gleby, przechowalnictwo owoców. Dodano rozdział dotyczący integrowanej produkcji owoców.