83-7160-243-X.jpg
TORFOWISKA I TORF
Piotr Ilnicki
ISBN 83-7160-243-X  
Wyd. 1
2002
s. 606

Dział: Ogrodnictwo
Cena: 14.00 zł

koszykDo koszyka

Podręcznik zawiera rozległą wiedzę dotyczącą torfowisk i torfu z uwzględnieniem najważniejszych i najbardziej aktualnych osiągnięć nauki polskiej i światowej. W książce omówiono zagadnienia związane z genezą torfowisk, ich występowaniem, budową, klasyfikacją, hydrologią, mikroklimatem, florą, fauną, odwodnieniem, rolniczym i leśnym użytkowaniem, glebami hydrogenicznymi, ochroną i renaturyzacją, przemysłową eksploatacją, rolą torfowisk w obiegu gazów cieplarnianych, jak też zagadnienia organizacyjne, prawne oraz metody badań torfowisk, właściwości torfu, sposoby jego wykorzystania do celów opałowych, w lecznictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska i przemyśle, omówiono gytie, przedstawiono zasady zrównoważonego gospodarowania na torfowiskach i związane z tym rozwiązania organizacyjne i merytoryczne. Do książki włączono 10 tematycznych słowniczków podstawowych terminów torfoznawczych, mających ułatwić korzystanie z literatury obcojęzycznej. Podręcznik, opracowany na potrzeby kształcenia.