83-7160-101-8.jpg
MORFOLOGIA RZEK I PROGNOZOWANIE PROCESÓW RZECZNYCH
Bogusław Przedwojski
ISBN 83-7160-101-8  
Wyd. 1
1998
s. 292

Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 1.50 zł

koszykDo koszyka

Podręcznik jest przeznaczony dla inżynierów i studentów wydziałów melioracji i inżynierii środowiska akademii rolni­czych, a także wydziałów budownictwa wodnego i inżynierii środowiska politechnik. W pracy przedstawiono: opis ruchu wody i cząstek materiału tworzącego koryto rzeczne, zjawi­sko erozji podłużnej i brzegowej prowadzące do powstawa­nia i migracji meandrów rzecznych, modele matematyczne symulacji procesów rzecznych oraz przykłady ich zastoso­wań do prognozowania zmian poziomów dna i zwierciadła wody w profilu podłużnym oraz zmian kształtu koryt rzecz­nych w układzie poziomym.