83-7160-039-9.jpg
WĘDLINY SUROWE
Jan Pyrcz (red.)
ISBN 83-7160-039-9  
Wyd. 1
1996
s. 66

Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 1.50 zł

koszykDo koszyka

Produkcja wędlin surowych polega na umiejętnym kierowa­niu przemianami biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi, a także procesami fizycznymi, które zachodzą w surowcu mię­snym i tłuszczowym zarówno w trakcie produkcji wędliny (dojrzewanie produkcyjne), jak i w okresie jej przechowywa­nia (dojrzewanie poprodukcyjne). W polskiej literaturze fa­chowej brak jest kompleksowego, aktualnego przeglądu zagadnień dotyczących produkcji wędlin surowych. Niniejsze opracowanie powinno być przydatne studentom i technolo­gom zainteresowanym podjęciem produkcji nowych asorty­mentów wędlin surowych na skalę przemysłową.