83-7160-261-8.jpg
WITAMINY
Jan Gawęcki (red.)
ISBN 83-7160-261-8  
Wyd. 2
2002
s. 106

Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 15.00 zł

koszykDo koszyka

Książka poświęcona witaminom, które są najbardziej wrażliwymi składnikami naszego pożywienia. Główny akcent położono w niej na sprawy zachowania wartości witaminowej produktów i potraw. Współczesna wiedza o poszczególnych witaminach, choć niepełna, jest tak rozległa, że szczegółowe jej przedstawienie przekraczałoby wielokrotnie ramy niniejszej publikacji. Dlatego, charakteryzując budowę chemiczną witamin oraz ich właściwości i znaczenie dla organizmu człowieka, autorzy starali się ująć rzecz całościowo, zwracając uwagę na powiązania i interakcje między różnymi witaminami. W końcowym rozdziale autorzy spróbowali wyjaśnić najczęściej występujące wątpliwości i kontrowersje, stosując formułę pytań i odpowiedzi.