83-7160-119-0.jpg
TRANSPORT LEŚNY
Marian Kubiak
ISBN 83-7160-119-0  
Wyd. 2
1998
s. 343
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Ścisłe związki natury organizacyjno-technicznej i ekonomicznej, jakie istnieją między transportem drewna a jego pozyskaniem, problemami hodowli, ochrony lasu i surowca drzewnego, jak również komunikacji i inżynierii leśnej sprawiają, że ta dyscyplina wiedzy i nauki zdobyła sobie trwałe miejsce w programach nauczania, analizach działalności jednostek organizacyjnych gospodarstwa leśnego, planowaniu perspektywicznym postępu technicznego, jak również w planach prac naukowo-badawczych wydziałów leśnych i Instytutu Badawczego Leśnictwa. W książce omówiono zarys systemów technologicznego pozyskiwania drewna, tradycyjne i nowoczesne formy transportu leśnego, zagadnienia związane ze zrywką drewna, jego wywozem i składowaniem. Nie pominięto również zagadnień związanych z ogólnymi zasadami eksploatacji taboru oraz wybranymi problemami ochrony pracy.