83-7160-186-7.jpg
EKONOMIA MLECZARSTWA
Michał Sznajder
ISBN 83-7160-186-7  
Wyd. 1
1999
s. 260

Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Nowoczesne kompendium wiedzy na temat mleczarstwa w Polsce i na świecie. W podręczniku opracowano cały łańcuch marketingowy mleka od produkcji w gospodarstwie, przez przetwórstwo i handel do konsumenta. Poszczególne rozdziały dotyczą roli wartości dodanej, gospodarczego znaczenia mleka, rynku mleka i jego przetworów, producentów i ich organizacji, ekonomii produkcji, konsumentów, strategii marketingowych, dystrybucji. W zakończeniu przedstawiono globalne czynniki decydujące o rozwoju mleczarstwa na świecie. Ekonomia mleczarstwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kadry naukowej, studentów i wielu środowisk, dla których produkcja mleka, przetwórstwo oraz handel mlekiem i jego przetworami jest podstawą utrzymania.