83-7160-393-2.jpg
SOCJOLOGIA PRACY I ZAWODU
Jerzy Stępień
ISBN 83-7160-393-2  
Wyd. 2
2005
s. 197

Dział: Ekonomia
Cena: 1.50 zł

koszykDo koszyka

Podręcznik przybliża czytelnikowi problematykę socjologii pracy i zawodu. Poddano w nim analizie zjawisko pracy jako procesu społecznego oraz wpływu pracy na jednostkę i grupy społeczne (zawodowe). Zwrócono również uwagę na bardzo ważne problemy związane z kształtowaniem osobowości pracownika, jego aspiracji zawodowych, efektywności i motywacji do pracy.
W podręczniku omówiono także problematykę zawodu, wskazano na istotną rolę organizacji pracy, kierowania zespołami ludzkimi oraz przyczyny i skutki konfliktów występujących w procesie pracy. Dużo miejsca poświęcono tak istotnym zagadnieniom, jak etyka zawodowa, bezrobocie i zmiany społeczne zachodzące wskutek transformacji ustrojowej.