978-83-7160-478-2.jpg
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI ROLNICZYCH SUROWCÓW ZWIERZĘCYCH I ICH PRZETWÓRSTWA
Feliks Wysocki, Robert Waloch
ISBN 978-83-7160-478-2  
Wyd. 1
2007
s. 206
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 3.00 zł

koszykDo koszyka

Naturalną cechą gospodarki żywnościowej jest jej zróżnicowanie przestrzenne. Dlatego jednym z problemów badawczych agrobiznesu stała się ocena przestrzennego zróżnicowania gospodarki żywnościowej, w tym produkcji i przetwórstwa surowców zwierzęcych. Poznanie dysproporcji w rozmieszczeniu bazy surowcowej i przetwórstwa surowców ma wymiar praktyczny: może być wykorzystane do formułowania celów i kierunków rozwoju sektora rolno-spożywczego. W zróżnicowaniu przestrzennym rolnictwa i przemysłu związanego z przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego tkwi nadal duży potencjał, którego racjonalne wykorzystanie może zwiększyć konkurencyjność poszczególnych regionów i branż.
W książce oceniono zróżnicowanie przestrzenne produkcji rolniczych surowców pochodzenia zwierzęcego oraz ich przetwórstwa w przekroju województw w Polsce. Zanalizowano także regionalne dostosowanie produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego (wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, mięsa drobiowego, mleka i jaj) do ich pierwotnego przetwórstwa. Książka może być przydatna doktorantom i pracownikom naukowym oraz praktykom gospodarczym zajmującym się problematyką programowania rozwoju regionalnego.