978-83-7160-569-7.jpg
URZĄDZANIE LASU
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski
ISBN 978-83-7160-569-7  
Wyd. I
2010
s. 492
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 39.00 zł

koszykDo koszyka

 

Urządzanie lasu, obok hodowli, ochrony i użytkowania lasu, zaliczane jest do podstawowych specjalności w dyscyplinie leśnictwo. Merytorycznie zajmuje się ono organizacją i planowaniem prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów wielofunkcyjnych. Realizacja wynikających stąd celów, zadań i zakresu prac wymaga wiedzy z różnych działów leśnictwa oraz umiejętności wykorzystywania wyników przyrodniczoleśnych badań naukowych i doświadczeń praktyki leśnej. Podręcznik, choć przewidziany przede wszystkim dla potrzeb studentów leśnictwa, może zainteresować również słuchaczy kierunków pokrewnych, a także szerokie grono praktyków związanych z leśnictwem oraz ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Książka zawiera bowiem bogaty zasób wiedzy z zakresu przyrodniczych i metodycznych podstaw urządzania lasu oraz jego aspektów prawno-ekonomicznych. Wyróżnia tę pozycję wśród dotychczasowych opracowań część poświęcona urządzaniu lasu w przekazie historycznym, gdzie oprócz systematyki i przeglądu wybranych metod urządzeniowych, omówiono szeroko urządzanie lasu od wieków średnich do drugiej wojny światowej i w latach powojennych. Ponadto w rozdziale tym zaprezentowano wybrane pozycje książkowe z zakresu urządzania lasu oraz przedstawiono sylwetki nieżyjących profesorów i wykładowców tej specjalności.