978-83-7160-658-8.jpg
POMIARY WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH W TECHNICE
Karol Durczak
ISBN 978-83-7160-658-8  
Wyd. II
2012
s. 268
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 41.00 zł

koszykDo koszyka

Działalność człowieka jest nierozerwalnie związana z pomiarami. Przed zakupem ważymy owoce, a prowadząc samochód, obserwujemy wskaźniki informujące o aktualnej prędkości jazdy, temperaturze silnika, temperaturze powietrza na zewnątrz czy zużyciu paliwa. Można więc uznać, że pomiary to świadome działanie człowieka, których celem jest uzyskanie informacji liczbowej o mierzonej wielkości. Zbiory tych informacji to najwartościowsza empiryczna baza danych wykorzystywana w wielu różnych obszarach gospodarczych. Współczesna technologia i eksploatacja maszyn wymaga prowadzenia precyzyjnych pomiarów różnych wielkości fizycznych podczas obróbki, montażu, badań diagnostycznych czy weryfikacji części. Aby dobrze mierzyć, trzeba znać budowę i zasadę funkcjonowania przyrządów, procedurę prawidłowego wykonywania pomiarów oraz szacować niepewność na podstawie błędów pomiarowych. Ważna jest również umiejętność tworzenia z uzyskanych wyników komputerowych baz danych, łatwych do dalszego wykorzystania. Zdobycie wiedzy z tego zakresu umożliwi podręcznik „Pomiary wielkości geometrycznych w technice”, który zawiera także przykładowe zadania pomiarowe ułatwiające jej przyswojenie.