978-83-7160-663-2.jpg
ADAPTACJA SEKTORA ROLNEGO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W PROCESIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Anna Fabisiak, Walenty Poczta
ISBN 978-83-7160-663-2  
Wyd. I
2012
s. 178
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 25.00 zł

koszykDo koszyka

W książce przedstawiono wyniki badań, których rezultatem jest skonfrontowanie obecnego stanu adaptacji sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej do rolnictwa Unii Europejskiej po integracji z UE z dalszymi potrzebami adaptacyjnymi sektora rolnego oraz dokonanie typologii sektorów rolnych poszczególnych krajów w tym zakresie. Badania dają również możliwość porównania hierarchii ważności poszczególnych działań polityki rolnej UE. Wykazanie ważności poszczególnych środków WPR może być również istotne przy podejmowaniu dalszych działań w kierunku dostosowywania rolnictwa krajów Europy Środkowej i Wschodniej w ramach UE po integracji.

Zakres czasowy badań obejmuje w ujęciu dynamicznym lata od okresu gospodarki centralnie sterowanej do 2013 roku, czyli do zakończenia obecnej perspektywy finansowej.