978-83-7160-675-5.jpg
CZYNNIKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE
Natalia Bartkowiak, Walenty Poczta
ISBN 978-83-7160-675-5  
Wyd. I
2012
s. 221
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Obszary wiejskie w Polsce zajmują ponad 93% powierzchni kraju. Stanowią zatem największą część przestrzeni gospodarczej kraju. Fakt ten jest źródłem zróżnicowań na poziomie zarówno regionalnym jak i lokalnym. Dysproporcje rozwojowe na terenach wiejskich w sposób jaskrawy uwidaczniają się w miejscach kumulacji barier rozwojowych, które są pochodną oddziaływania czynników społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i historycznych. Ze względu na złożoność uwarunkowań kształtujących sytuację społeczno-gospodarczą terenów wiejskich oraz zmiany zachodzące w świecie i gospodarce konieczne jest nowe spojrzenie na obszary wiejskie i wypracowanie nowych metod lub ewentualna modyfikacja już istniejących.

Dlatego za cel pracy przyjęto identyfikację czynników kształtujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski. Zamierzenie badawcze zostało zrealizowane z wykorzystaniem zróżnicowanych metod badań, a elementem nowatorskim jest zastosowanie analizy czynnikowej.