978-83-7160-818-6.jpg
PROPEDEUTYKA LEŚNICTWA
Władysław Kusiak, Roman Jaszczak
ISBN 978-83-7160-818-6  
Wyd. III posz.
2015
s. 159
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 33.00 zł

koszykDo koszyka

"Propedeutyka leśnictwa" jest podręcznikiem, w którym w sposób przystępny opisano najważniejsze zagadnienia gospodarki leśnej, poczynając od historii leśnictwa. Szczególny akcent położono na przybliżenie tematyki związanej z urządzaniem i użytkowaniem lasu, czyli obejmującej planowanie leśne oraz gospodarcze użytkowanie lasu. Dużo miejsca poświęcono hodowli lasu, a także ochronie lasu, ochronie przyrody oraz edukacji leśnej.

Walorem opracowania jest przekazanie aktualnych danych charakteryzujących gospodarkę leśną, co pozwala lepiej zorientować Czytelnika w roli i pozycji sektora leśnego w Polsce.

Książka jest jedyną pozycją z zakresu leśnictwa, które prezentuje w zwięzły sposób całość problematyki leśnej i jest adresowana nie tylko do przyszłych leśników, lecz także do osób chcących poznać i zrozumieć tę interesującą branżę.