978-83-7160-828-5.jpg
HODOWLA, CHÓW I UŻYTKOWANIE KÓZ
Jacek Wójtowski (red.)
ISBN 978-83-7160-828-5  
Wyd. I
2016
s. 429
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Hodowla i Biologia Zwierząt
Cena: 57.00 zł

koszykDo koszyka

Podręcznik, którego autorami są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści, kompleksowo omawia zagadnienia hodowli i chowu kóz ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozrodu, żywienia, pielęgnacji oraz charakterystycznych dla tego gatunku zachowań zwierząt. Szczegółowo opracowany rozdział o pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka koziego pozwala na doskonalenie wiedzy z zakresu mlecznego użytkowania kóz. Omawiane zagadnienia genetyki populacji oraz programów hodowlanych dla kóz mlecznych umożliwiają poznanie dokonań i kierunków obecnie realizowanych prac hodowlanych.

Książka zawiera najnowsze informacje na temat postępów cytogenetyki i genetyki molekularnej w badaniach nad genomem kozy oraz obszerny rozdział omawiający etiologię, epidemiologię i zwalczanie chorób kóz. Całość uzupełniają liczne, piękne o starannie dobrane ilustracje, wśród których na szczególne podkreślenie zasługują unikalne, w przeważającej większości po raz pierwszy publikowane fotografie dzikich przedstawicieli podrodziny Caprinae. Podnoszą one walory naukowo-dydaktyczne książki jako podręcznika akademickiego, adresowanego przede wszystkim do studentów kierunków: zootechnika, biologia i weterynaria.