83-7160-308-8.jpg
WPROWADZENIE DO STATYSTYKI I EKONOMETRII
Radosław Kala
ISBN 83-7160-308-8  
Wyd. 1
2003
s. 158

Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 4.00 zł

koszykDo koszyka

Zwarty wykład z podstaw wnioskowania statystycznego, analizy regresji jednej i wielu zmiennych, ekonometrycznej analizy popytu, a także analizy szeregów czasowych. W wykładzie podano czytelne wyjaśnienie założeń i istoty każdej z przedstawionych metod z równoczesnym pokazaniem ich praktycznej przydatności w odwołaniu do konkretnego zbioru danych. Książka z założenia jest samowystarczalna, ale znajomość rachunku prawdopodobieństwa i analizy matematycznej znacznie ułatwia przyswojenie wyłożonego materiału. Jej zakres jest zgodny z wymaganiami programowymi obowiązującymi na kierunkach studiów ekonomicznych, takich jak: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria.