978-83-7160-889-6.jpg
PODSTAWY GOSPODARKI LEŚNEJ
Bohdan Ważyński (red.)
ISBN 978-83-7160-889-6  
wyd. III rozszerz. i uaktual.
2018
s. 420
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 54.00 zł

koszykDo koszyka

Podręcznik jest syntezą wiedzy o prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach Polski. W sposób encyklopedyczny omówiono w nim główne działy tej gospodarki – hodowlę lasu, urządzenie lasu, ochronę lasu, użytkowanie lasu i ekonomikę leśnictwa. W książce ukazano przyrodniczą złożoność gospodarki leśnej, jej cele i zadania gwarantujące trwałe zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń, bez uszczerbku dla obecnych, o ile prawa i zasady polityki leśnej będą akceptowane i przestrzegane przez społeczeństwo. Przedstawione zagadnienia SA wynikiem wiedzy i praktyki wielu pokoleń leśników, a także najnowszych osiągnięć z dziedziny leśnictwa. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkich dla studentów leśnictwa, ochrony środowiska oraz biologii.