978-83-7160-888-9.jpg
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE ORAZ MIKROBIOLOGICZNO-BIOCHEMICZNE GLEB KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA SKŁADOWISKU POPIOŁÓW I ŻUŻLI ELEKTROWNIANYCH
Agnieszka Mocek-Płóciniak
ISBN 978-83-7160-888-9  
I
2018
s. 174
rozprawy naukowe
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży