83-7160-052-6.jpg
LEKSYKON ROZRODU ZWIERZĄT
Kazimierz Rosłanowski (red.)
ISBN 83-7160-052-6  
Wyd. 1
1996
s. 352

Dział: Hodowla i Biologia Zwierząt
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych w różnym zakresie reprodukcją zwierząt. Autorzy adresują go do szerokiego grona specjalistów zajmujących się przejawami płodności, zaburzeniami w ich funkcjonowaniu oraz metodami kierowania rozrodem, a także stosowania tradycyjnych sposobów postępowania w tej dziedzinie. Z Leksykonu rozrodu..., jako podręcznika akademickiego, mogą korzystać również absolwenci oraz studenci kierunków weterynaryjnych i zootechnicznych, a także innych pokrewnych specjalności.