Księgarnia i zamówienia listowne

Sprzedaż książek prowadzi księgarnia ŻAK w gmachu Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (parter), ul. Wojska Polskiego 28.

Księgarnia jest czynna w godz. 9-16 (pon.-piąt.) oraz 8-13 (sob.).

ŻAK prowadzi również sprzedaż wysyłkową (płatność w formie przelewu lub za zaliczeniem pocztowym).

 Zamówienia telefoniczne, listowne, przesłane faksem lub pocztą e-mail prosimy kierować na adres: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Collegium Maximum
Księgarnia ŻAK
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel./faks 61 848 7542
e-mail: ksiegarnia-zak@wp.pl

W zamówieniu należy podać adres oraz numer NIP.

Jeżeli pragną Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy dołączyć upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Zamawiający ponosi koszt przesyłki.